انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- صفحه اصلی
صورتجلسه شماره 168

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | 
  • در باره برنامه کامل شده کمیته انتشارات انجمن قرار شد همراه با آیین نامه انتشارات انجمن برای جلسه آینده بررسی دوباره شود.

  • برنامه کمیته آموزش مطرح و مقرر شد پیشنهاد کامل برای جلسه آینده بررسی شود.

  • آیین نامه جشنواره اقتصاد اسلامی انجمن بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

  • برنامه زمانبندی برگزاری جشنواره اقتصاد اسلامی بررسی و تصویب شد.

  • افرادی برای عضویت کمیته علمی جشنواره پیشنهاد شدند که پس از موافقت آنها با عضویت در این کمیته در سایت انجمن اعلام شود.

  • حاضرین در جلسه:

دکتر عباس عرب مازار

نایب رئیس

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

عضو هیأت مدیره

دکتر نادر مهرگان

خزانه دار، عضو هیأت مدیره

دکتر محمد مهدی عسگری

عضو هیأت مدیره

دکتر مرتضی عزتی

رییس

دکتر میثم موسائی

بازرس

دکتر ابوالفضل پاسبانی

عضو علی­البدل

دکتر ناصر الهی

عضو علی­البدی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.54.789.fa
برگشت به اصل مطلب