انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- صفحه اصلی
صورتجلسه شماره 167

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  • ایجاد کمیته­های انتشارات (با مسوولیت آقای دکتر مهرگان)، کمیته بین­الملل (با مسوولیت آقای دکتر عسکری)، اطلاع رسانی (با مسوولیت آقای دکتر رستم­زاده)، سخنرانی­های علمی (با مسوولیت آقای دکتر فیروزان)، جشنواره (با مسوولیت آقای دکتر مزینی)، آموزش (با مسوولیت آقای دکتر عاقلی)، پژوهش (با مسوولیت آقای دکتر یوسفی­نژاد)، همایش­، پذیرش و دانشجویی برای انجمن تصویب شد.

  • برنامه کمیته انتشارات انجمن  بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

  •  برنامه کمیته سخنرانی های علمی انجمن بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

  • برنامه جشنواره اقتصاد اسلامی انجمن بررسی و با اصلاحاتی تصویب شد.

  • مسولان کمیته های انتشارات و جشنواره شرح وظایف و اعضای کمیته­ها را تنظیم و برای بررسی و ارایه در جلسه آینده به رییس تحویل دهند. کمیته­های دیگر نیز برنامه خود را برای طرح در انجمن تا دوهفته آینده ارایه کنند.

  • با آقایان مصطفوی و موحدی برای مسوولیت کمیته های همایش و دانشجویی گفتگو شود.

  • درخواست­های عضویت در انجمن بررسی شد و در خواست­های آقایان دکتر طغیانی، محمدرضا محمدی و محسن میرزا صفی برای عضویت تایید شد و قرار شد مدارک و مستندات از آنها گرفته شود. تقاضاهای دیگر به کمیته پذیرش ارجاع شد.

  •  مقرر شد قرارداد سایت با شرکت یکتاوب تمدید شود.

  • اعضا حاضر در جلسه:

دکتر عباس عرب مازار

نایب رئیس

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

عضو هیأت مدیره

دکتر نادر مهرگان

خزانه دار، عضو هیأت مدیره

دکتر محمد مهدی عسگری

عضو هیأت مدیره

دکتر مرتضی عزتی

رییس

دکتر میثم موسائی

بازرس

دکتر ابوالفضل پاسبانی

عضو علی­البدل

دکتر علی یوسفی نژاد

بازرس علی­البدل

 میهمان: دکتر امیرحسین مزینی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.54.787.fa
برگشت به اصل مطلب