انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- صفحه اصلی
صورتجلسه شماره 166

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 1. اعضای هیأت مدیره به سمت­های زیر برگزیده شدند.

  الف- مرتضی عزتی (رییس انجمن)

  ب- عباس عرب مازار (نایب رییس انجمن)

  ج- نادر مهرگان (خزانه دار انجمن)

 2. همچنین مدیران دو کمیته به شرح زیر تعیین شدند:

  الف- محمد مهدی عسگری (مدیر کمیته آموزش و پژوهش)

  ب-نادر مهرگان (مدیر کمیته انتشارات)

 3. زمان ثابت جلسه های هیأت مدیره، روزهای اولین شنبه هر ماه، ساعت 15 تعیین شد.

 4. قرار شد دستور جلسه پیش از جلسه برای اعضا ایمیل شود و زمان هر جلسه نیز یک هفته پیش از برگزاری یه اعضا یادآوری شود.

 5. مقرر شد مدیران کمیته­ها، برنامه کاری خود را برای جلسه آینده تهیه برای رییس ارسال کنند تا در دستور جلسه آینده قرار گیرد و هیأت مدیره بررسی و تصویب کند.

دکتر عباس عرب مازار

عضو هیات مدیره و نایب رییس

دکتر غلامرضا مصباحی مقدم

 عضو هیات مدیره

دکتر نادر مهرگان

عضو هیات مدیره و خزانه­دار

دکتر محمد مهدی عسگری

عضو هیات مدیره

دکتر مرتضی عزتی

عضو هیات مدیره و رییس

دکتر میثم موسائی

بازرس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.54.786.fa
برگشت به اصل مطلب