انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- سلسله نشست های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سخنرانی رئیس انجمن: اصول حاکم بر مالیات‌های اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/13 | 
سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌کند:
 با موضوع:
اصول حاکم بر مالیات‌های اسلامی در راستای تحقق عدالت مالیاتی و کارایی اقتصادی
و سخنرانی
رئیس انجمن: دکتر میثم موسائی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰؛ ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
جهت ورود به این نشست روی لینک زیر کلیک نمایید :
 theory.olgou.ir


نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.277.873.fa
برگشت به اصل مطلب