انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 214
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
بسمه‌تعالی
جلسه بیست و دوم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۱۴ در تاریخ ۰۶/۱۳/ ۱۴۰۰در ساعت ۱۷:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:

 
  1. نامه وزارت علوم، درخصوص آغاز ارزیابی عملکرد انجمن‌های گروه علوم انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد خانم فاطمه جباری به‌عنوان نماینده انجمن جهت شرکت در جلسه توجیهی، آموزشی نحوه تکمیل اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹، به کمیسیون انجمن‌ها معرفی شوند.
  2. درخواست مجتمع آموزش عالی فاطمی، درخصوص حمایت انجمن از کنفرانس ملی با عنوان" یافته‌های نوین در مطالعات مدیریت مالی" مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با درخواست ایشان مبنی بر حمایت معنوی و درج لوگوی انجمن در سایت کنفرانس مذکور موافقت شد.
  3. مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.275.871.fa.html
برگشت به اصل مطلب