انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 211
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/20 | 
بسمه‌تعالی
جلسه نوزدهم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۱۱ در تاریخ ۰۳/۲۲/ ۱۴۰۰در ساعت ۱۶:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. درخواست پایگاه مجلات تخصصی نورمگز درخصوص "نمایه‌سازی مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی" در آن سایت مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ و مورد موافقت قرار گرفت.
  2. مدیر کمیته انتشارات، جناب آقای دکتر مهرگان، درخصوص کتاب مروری بر "اقتصاد ایران، نوشته آقای دکتر سیدنورانی" گزارشی دادند، و با انتشار کتاب مذکور توسط انتشارات انجمن موافقت شد.
  3. درخواست "جشنواره فجر مدیریت ایران" مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛  و مورد موافقت اعضای هیأت مدیره واقع نشد.
  4. نامه وزارت علوم، درخصوص "اخذ شناسه‌گر دیجیتال اشیاء (DOR)" برای مقالات مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد خانم جباری در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.268.866.fa
برگشت به اصل مطلب