انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- سلسله نشست‌های بین‌المللی اقتصاد-اولین نشست
نشست بین المللی اقتصاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/28 | 
اولین نشست‌ بین‌المللی اقتصاد با سخنرانی پرفسور جورجز اندرلی استاد دانشگاه نتردام، توسط خانه اندیشمندان علوم انسانی و این انجمن، با موضوع Corporate Responsibility Addressing Moral Challenges of Globalization روز جمعه مورخ ۳ اردیبهشت برگزار می‌شود. 
 جهت ورود به سخنرانی روی لینک زیر کلیک نمایید:
   
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.263.859.fa
برگشت به اصل مطلب