انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- سخنرانی دکتر شایا عثمان
سخنرانی دکتر شایا عثمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/13 | 
نظر به انعقاد تفاهم‌نامه فی‌مابین انجمن و پژوهشگاه مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، وبینار "موضوعات گروه‌های علمی" با سخنرانی دکتر شایا عثمان، توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با مشارکت انجمن، روز شنبه ۱۶ اسفندماه، ساعت ۱۱، برگزار می‌گردد.
  
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.259.855.fa
برگشت به اصل مطلب