انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- فراخوان جشنواره اقتصاد اسلامی
فراخوان جشنواره اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
 


 زمان بندی مربوط به این جشنواره به شرح زیر می باشد:

ردیف

شرح اقدام

بازه زمانی

۱

انتشار فراخوان و دریافت آثار توسط دبیرخانه

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (به مدت یک ماه)

۲

ارزیابی اولیه آثار و ارسال برای داوری (فرایند داوری)

خرداد تا شهریور ماه ۱۳۹۶

۳

پردازش نتایج داوریها در دبیر خانه

مهرماه ۱۳۹۶

۴

تشکیل جلسه شورای علمی جشنواره و تصمیم گیری در خصوص آثار منتخب

مهرماه ۱۳۹۶

۵

برگزاری مراسم و اهداء جوایز

آبان یا آذر ماه ۱۳۹۶


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.242.846.fa.html
برگشت به اصل مطلب