انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 205
صورت جلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/13 | 
بسمه‌تعالی
جلسه سیزدهم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۰۵ در تاریخ ۰۹/۲۹/ ۱۳۹۹در ساعت ۱۶:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. درخواست همکاری "فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز" با انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری ‌فی‌مابین به تصویب اعضا رسید.
  2. در خصوص پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری انجمن و "صندوق قرض‌الحسنه توسعه عصر شمال" با موضوع برگزاری همایش علمی، بحث و بررسی صورت گرفت؛ و  انعقاد تفاهم‌‌نامه در این خصوص، مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
  3. درخواست همکاری مجله دانشگاه آزاد با انجمن مطرح و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت؛ و مقرر شد تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص، در جلسه بعد صورت گیرد.
  4. یک تقاضای عضویت پیوسته مورد بررسی قرار گرفت؛ و باتوجه به اساسنامه و مستندات مورد موافقت واقع شد.
  5. دو تقاضای عضویت دانشجویی بررسی و مورد موافقت واقع شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.229.841.fa.html
برگشت به اصل مطلب