انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 203
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 
بسمه‌تعالی
جلسه یازدهم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۰۳ در تاریخ ۰۷/۱۹/ ۱۳۹۹در ساعت ۱۶:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. درخصوص پیش‌نویس تفاهم‌نامه انجمن با "پژوهشگاه مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد" بحث و بررسی صورت گرفت و پس از تبادل نظر اعضا، کلیات تفاهم‌نامه به تصویب رسید و مقرر شد هریک از موارد زمینه‌های همکاری به‌طور مجزا درخواست و بررسی شود.
  2. نامه وزارت علوم درخصوص "فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی" مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اطلاع‌رسانی درمورد طرح مذکور به اعضای محترم انجام شود تا درصورت تمایل اعضا برای همکاری، انجمن بدون تقبل هیچ‌گونه بارمالی افراد را به وزارت علوم معرفی کند.
  3. رتبه جدید انجمن در سال ۱۳۹۹ مربوط به فعالیت‌های سال ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  4. تمدید قرارداد انجمن با شرکت یکتاوب افزار شرق (پشتیانی سایت انجمن و مجله) مورد موافقت واقع شد.
  5. دعوت‌نامه همکاری "انجمن ایرانی مطالعات جهان" مورد بررسی قرار گرفت و همکاری با انجمن مذکور مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
  6. جناب آقای دکتر نادر مهرگان؛ مدیر کمیته انتشارات درخصوص چاپ کتاب "مالیه عمومی و بازارهای سرمایه اسلامی نظریه و کاربردها" گزارشی ارائه دادند و مقرر شد جهت بهره‌برداری اعضای محترم، در سایت اطلاع‌رسانی شود.
  7. یک تقاضای عضویت پیوسته در انجمن مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اساسنامه و مستندات درخواست عضویت مورد پذیرش واقع نشد.
  8. یک تقاضای عضویت وابسته در انجمن مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اساسنامه و مستندات با این درخواست موافقت نشد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.223.833.fa
برگشت به اصل مطلب