انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- سلسله نشست‌های تخصصی گروه پژوهشی سلامت سالمندان-جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
سخنرانی دکتر میثم موسائی در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می‌کند:
سلسله نشست‌های تخصصی گروه پژوهشی سلامت سالمندی

با سخنرانی دکتر میثم موسائی استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
با موضوع: بررسی بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و معیشت سالمندان
زمان: ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ؛ ساعت ۱۵-۱۷
پخش به صورت انلاین

لینک ورود:
http://vc۲.webigar.com/b/adm-rcu-rrk
 
جهت دریافت متن سخنرانی اینجا را کلیک نمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.222.831.fa
برگشت به اصل مطلب