انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 188
صورت جلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
بسمه‌تعالی
جلسه هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
جلسه شماره ۱۸۸  در تاریخ ۰۴/۰۱/ ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
۱. عقد قرارداد با نیروی جدید به عنوان مدیر داخلی مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی مورد موافقت قرار گرفت.
          ۲. عملکرد انجمن در سال تحصیلی گذشته (۹۸-۹۷) مورد بررسی قرار گرفت و اعضا هیأت مدیره دیدگاه‌های خود را مطرح
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.206.812.fa
برگشت به اصل مطلب