انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 185
صورت جلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
بسمه‌تعالی
جلسه هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
جلسه شماره ۱۸۵  در تاریخ ۰۱/۱۷/ ۱۳۹۸ در ساعت ۱۵ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. تقاضای عضویت درخواستی مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.
  2. در ارتباط با برنامه‌های انجمن و وظایف هریک از اعضای هیأت مدیره در سال جدید بحث و بررسی صورت گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.201.809.fa
برگشت به اصل مطلب