انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 191
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | 
بسمه‌تعالی
جلسه سوم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره 191 در تاریخ 11/12/ 1398 در ساعت 16:30 تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:

      1. برنامه کاری جناب آقای دکتر ناصر الهی مدیر "کمیته بین‌الملل" توسط ایشان مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
      2. ارسال نامه به اعضای پیوسته انجمن با موضوع درخواست پرداخت حق عضویت تصویب شد.
      3. صدور کارت عضویت برای اعضای فعال انجمن، تصویب شد.
      4. قرارداد همکاری با خانم فاطمه جباری در خصوص مسئولیت دبیرخانه انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
      5. مقرر شد جلسه بعدی هیأت‌مدیره در تاریخ 1398/12/10 ساعت 16:30 برگزار گردد.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.196.802.fa
برگشت به اصل مطلب