انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کمیته انتشارات
کمیته انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | 
مدیر کمیته انتشارات: جناب آقای دکتر نادر مهرگان مدیر؛ عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی

پست الکترونیک کمیته انتشارات:  Pub_Committeeieaoi.ir
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.194.800.fa
برگشت به اصل مطلب