انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- کمیته بین‌الملل
کمیته بین‌الملل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 
مدیر کمیته بین‌الملل: جناب آقای دکتر ناصر الهی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید

پست الکترونیک کمیته بین‌الملل:  Int_Committeeieaoi.ir


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.193.799.fa
برگشت به اصل مطلب