انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره2
مطلوبیت‌گرایی در رفتار تولیدکننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/17 | 
مطلوبیت‌گرایی در رفتار تولیدکننده بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی
نویسندگان: محمدمهدی عسکری و مجید عنان‌پور
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.159.760.fa
برگشت به اصل مطلب