انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره2
الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/17 | 
الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی
نویسندگان: سیدعباس موسویان و علی نظری
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.159.756.fa
برگشت به اصل مطلب