انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- صورت جلسات
صمرتجلسه 174 هیات مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
جلسه 174 هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران در تاریخ 7/5/1396 برگزار شد و صورت جلیه آن پیوست است
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.153.793.fa
برگشت به اصل مطلب