انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره1
مصاحبه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/5 | 
متن مصاحبه با جناب آقای دکتر عباس عرب مازار
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.152.740.fa
برگشت به اصل مطلب