انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره1
بررسی روش تامین مالی در سیستم اسلامی با تاکید بر صکوک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/5 | 
بررسی روش تامین مالی در سیستم اسلامی با تاکید بر صکوک
نویسندگان: دکتر محمد لشکری و مریم بهزاد ارجمندی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.152.734.fa
برگشت به اصل مطلب