انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره1
بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور براساس شاخص اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/5 | 
بررسی میزان توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور براساس شاخص اسلامی
نویسندگان: دکتر زهرا نصرالهی و مریم میر حسینی و سمانه کارگریان و علی فروزنده
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.152.733.fa
برگشت به اصل مطلب