انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
رهیافت تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

رهیافت تلفیقی در طراحی رشته اقتصاد اسلامی

نویسنده: عادل پیغامی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.150.648.fa
برگشت به اصل مطلب