انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

اوراق بهادار (صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری

نویسندگان: سید عباس موسویان و مجتبی کاوند و حمیدرضا اسمعیلی گیوی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.150.647.fa
برگشت به اصل مطلب