انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

اصول حاکم بر شاخص های نابرابری درآمدی و بررسی آنها از نظر اسلام

نویسندگان: سید محمد علی کفایی و حسین نصیری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.150.645.fa
برگشت به اصل مطلب