انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 31
بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی فقهی قراردادهای پوشش ریسک دارایی های ارزی

نویسندگان: غلام علی معصومی نیا و احمد بهاروندی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.149.641.fa.html
برگشت به اصل مطلب