انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 31
بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف

نویسندگان: حسین عیوضلو و حسین میسمی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.149.640.fa
برگشت به اصل مطلب