انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 30
بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران

نویسندگان: اصغر ابوالحسنی و رفیع حسنی مقدم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.148.633.fa
برگشت به اصل مطلب