انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 30
تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

تجزیه و تحلیل عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران با استفاده از ریز داده ها

نویسندگان: اسماعیل ابونوری و آرش خوشکار

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.148.631.fa
برگشت به اصل مطلب