انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 30
چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۲۴ | 

چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

نویسندگان: اکبر کمیجانی و محمد نقی نظرپور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.148.630.fa
برگشت به اصل مطلب