انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 28
طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.146.620.fa
برگشت به اصل مطلب