انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 27
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام (Short Selling) با عقدهای اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام (Short Selling) با عقدهای اسلامی

نویسندگان: محمد طالبی و سید عباس موسویان و حامد سلطانی نژاد

برای دریافت فاییل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.145.614.fa
برگشت به اصل مطلب