انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 27
بررسی تاثیر انفاق برنابرابری درآمدها در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی تاثیر انفاق برنابرابری درآمدها در ایران

نویسندگان: حسن سبحانی و وحید مهربانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.145.610.fa
برگشت به اصل مطلب