انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 27
مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

مبانی شرعی اوراق بهادار اسلامی

نویسنده: آیت الله محمد تسخیری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.145.609.fa
برگشت به اصل مطلب