انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 26
بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بانکداری اسلامی؛ چالش های نظری - عملی و راهکارها

نویسنده: رضا اکبریان و حمید رفیعی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.144.606.fa
برگشت به اصل مطلب