انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 26
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.144.605.fa
برگشت به اصل مطلب