انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 25
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.143.601.fa
برگشت به اصل مطلب