انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 25
الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

الگویی از اقتصاد کلان بدون بهره

نویسنده: حمید زنگنه

مترجم: وحید مهربانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.143.600.fa
برگشت به اصل مطلب