انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 25
عدالت بین نسلی در بهره برداری ار منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

عدالت بین نسلی در بهره برداری ار منابع طبیعی

نویسنده: سعید فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.143.598.fa
برگشت به اصل مطلب