انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 25
بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بیع الخیار از دیدگاه فقه و کاربرد آن در بانکداری بدون ربا

نویسنده: سید حسین میرمعزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.143.596.fa
برگشت به اصل مطلب