انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 24
مدل سازی تقاضا برای پول بر اساس طرح بانکداری بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

مدل سازی تقاضا برای پول بر اساس طرح بانکداری بدون ربا

(شاهدی بر ثبات در برابر تغییرات سیاستی و ثبات بلند مدت)

نویسنده: امیر کیخا

مترجمان: منصور زراءنژاد و آذردخت علیخانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.142.594.fa
برگشت به اصل مطلب