انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 24
تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

تخفیف مبلغ بدهی در دیون مدت دار در برابر کاهش مدت سررسید

نویسنده: غلام علی معصومی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.142.592.fa
برگشت به اصل مطلب