انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 22
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت های لیزینگ

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

بررسی فقهی  و حقوقی معاملات شرکت های لیزینگ

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.140.583.fa
برگشت به اصل مطلب