انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 22
عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع «مشکلات و راه حل ها»

نویسنده: محمد نقی نظرپور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.140.582.fa
برگشت به اصل مطلب