انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 22
جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران

نویسندگان: عباس عرب مازار و سعید کیقبادی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.140.581.fa
برگشت به اصل مطلب