انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 21
بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/20 | 

بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری های درآمدی

نویسندگان: علی حسن زاده و علاءالدین ازوجی و صالح قویدل

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.139.576.fa
برگشت به اصل مطلب