انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

مشکلات بانک های اسلامی و راه حل آن ها

مولف: محمد علی القری بن عید

مترجم: غلامرضا مصباحی مقدم

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.574.fa
برگشت به اصل مطلب