انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

نویسنده: سعید فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.572.fa
برگشت به اصل مطلب