انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی

نویسنده: محمد نقی نظرپور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.571.fa
برگشت به اصل مطلب